ข้อมูลวีดีโอ

หลักสูตร เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

หลักสูตร เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา 
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์