ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้ไม่ได้

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 10

เนื้อหา

หนังสือ "ศัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้" ได้รวบรวมคำศัพท์ จากสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยเเบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย สะดวกต่อการค้นหา พร้อมทั้งคำอ่านเพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว หรือเเม้เเต่การทำธุรกิจ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปทุกวัย ที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วย